Get in touch

Address

Room 2719 Consulate, No.2 Building, Wanke Yunxi, No.521 Gaolinzhong Road, Huli District, Xiamen